Ons Regte

Die reg tot selfbeskikking is 'n universele en onvervreembare mensereg. Regerings word aangestel met toestemming van die wat vir hulle stem. As mense kies om die staat waaronder hulle lewe te verander, dan is dit hulle besluit en hulle besluit alleen om dit te verander volgens hulle wil.

Wettige handveste regoor die wêreld erken en waarborg die reg tot selfbeskikking.

Verder wetlike dokumentasie wat die reg tot selfbeskikking (sesessie/ onafhanklikheid/ outonomie) herken, kan gevind word in ‘n groot hoeveelheid bronne. Vir hierdie doel is daar egter ‘n oormaat van meer as voldoende besonderhede wat die wetlike raamwerk omskryf beskikbaar, wat die onvervreembare menslike reg tot self-beskikking ondersteun en waarborg.

(Indien verwysing na verdere wetlike dokumentasie wat selfbeskikking ondersteun benodig word, kontak asb die Hoofkantoor)

email email email CIP Logo Back to the Main Page