Cape Independence Party -CAPEXIT - People

Wie is ons?

Die Kaapse Onafhanklikheids Party - CAPEXIT is gestig in 2007.

In 2008 was die Party amptelik by die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) in die Republiek van Suid Afrika geregistreer as ‘n politieke party.

Ons eerste hoop is dat die ANC-beheerde Suid-Afrikaanse regering in onmiddellike onderhandelings met ons sal tree om ‘n einde te bring aan die huidige langstaande politieke, sosiale en ekonomiese onderdrukking van die Kaap en sy mense.

Deur groter provinsiale beheer oor ons eie ekonomiese, sosiale en politieke sake toe te laat, sal ons ten minste daarin slaag om ons mense te bevry van deel van die daaglikse vervolging wat ons moet verduur.

Indien die geleentheid om regverdig te onderhandel nie moontlik is nie, sal ons geen ander opsie hê nie as om alle wettige en vreedsame stappe te neem sodat die Kaap groter outonomie van die Republiek van Suid-Afrika kan verkry, of om totale onafhanklikheid na te jaag... Die Kaapse Republiek.

Indien die Party die meerderheid stemme in ‘n verkiesing in die Kaapse gebied ontvang, sal dit die amptelike mandaat van die kiesers wees om 'n referendum uit te roep om die Kaap as onafhanklike land te verklaar.

As onafhanklike staat, met gesonde politieke en ekonomiese beleid, sien ons ‘n sisteem van direkte demokrasie wat die hergeboorte van ‘n nasie moontlik maak, gebaseer op wedersydse respek, vrede en vooruitgang...

... Die Kaap van Goeie Hoop.

Cape Independence Party - CAPEXIT, CAPEXITparty, CAPEXIT Party,
email email email CIP Logo Back to the Main Page