CAPEXIT Ekonomie

Die Kaap word tans ekonomies verkrag.


Ontmoet DORA.

Die “Division of Revenue Act” wetsontwerp is die rekenskap van alle inkomste wat in Suid-Afrika ontvang word deur direkte en indirekte belasting. Dit word onderverdeel in Nasionale, Provinsiale en Plaaslike sfere van regering. In gedesentraliseerde lande/federasies is die toekenning van plaaslike inkomste hoër as nasionale toekenning. Daarom het plaaslike gemeenskappe meer geld en meer beheer oor hoe dit bestee word. In gesentraliseerde vorms van regering is die nasionale toekenning hoër as plaaslike toekenning. Daarom het plaaslike gemeenskappe minder geld en minder beheer oor hoe dit bestee word. Hier is Suid-Afrika se verdeling van inkomste op die drie vlakke van regering:

Totale inkomste ontvang: R1.3 Trilljoen

Nationale Toekenning: 
R 855 Miljard  
Provinsiale Toekenning: 
R 410 Miljard  
Plaaslike Toekenning : 
R 52 Miljard  

65 %

30 %

5 %

Hierdie is 'n uiters gesentraliseerde sisteem, en dit werk nie. So, hoeveel verloor ons?

 Die Wes-Kaap betaal:
R 185 Miljard 

 Die Wes-Kaap ontvang:
R 45 Miljard

Die Wes-Kaap betaal: R185 Biljart Die Wes-Kaap ontvang: R45 Biljoen Ons ontvang 'n skamele 24% van wat ons inbetaal! Die ander 76% word deur die Nasionale sfeer van regering beheer, met ander woorde, die ANC! Ons “oorleef” op R45 Biljart! As ons onafhanklik was, sou ons 'n bykomstige R140 Biljoen direk tot ons beskikking hê! In 'n onafhanklike Kaap sal ons belastings gehalveer word... ...en dienste sal nogtans verdubbel!

email email email CIP Logo Back to the Main Page