Boodskap van die Presidensiële Raad

Cape Independence Party - CAPEXIT - Leader - Jack Miller

Aan die mense van die Kaap,

Ons land is té lank reeds in die greep van 'n politieke sisteem wat menslike vryheid ignoreer, wat bronne plunder tot voordeel van sommiges, en wat verskeie groepe van die bevolking wat nie tot die regering van die dag behoort nie, vervolg.

Sedert die Britse Ryk se vorming van die Unie van Suid Afrika in 1910, tot die Apartheid Regering, tot die ANC regime van vandag, het elkeen die gesentraliseerde staat se hefbome van mag vir hulle eie voordeel gebruik deur die onderdrukking van ander.

Dit is tyd dat ons onsself inlig. Om te verstaan dat die sisteme gebou op dwangstrukture, ongeag watter magshoofde of etniese groepe daardie plekke vul, in sigself ontwerp is om te misluk.

Kom ons bedank die geskiedenis vir die wyse lesse en roep die foute vaarwel toe.

Oral waar ek gaan hoor ek eindelose besware in verband met die toestand van die land en die toekoms. As u werklik ernstig was, sou u wil voortgaan op dieselfde pad wat u hiertoe gebring het?

“The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.” - Albert Einstein -

Suid-Afrikaanse politiek is 'n stagnante put van rassistiese ekstremiste, kommunistiese aristokrasie en ruggraatlose grys pakke. Die trajek van die land is duidelik en die afdraande word al hoe steiler.

Die oplossings is eenvoudig. Met ons kollektiewe wil is dit 'n eenvoudige keuse. Kom ons staan saam teen hierdie mislukte sisteem.

Kom ons stem vir die Kaapse Onafhanklikheids Party - CAPEXIT.

Kom ons maak die Kaap vry.

Jack Miller, Leier - Kaapse Onafhanklikheids Party
(NUK, Presidensiële Raad, Stigter)

Cape Independence Party - CAPEXIT, CAPEXITparty, CAPEXIT Party,

Cape Independence Party - CAPEXIT - Logo

email email email CIP Logo Back to the Main Page